Rökholmen Småbåtshamn AB i Arkösund


Marin Teknik

Vi utför elinstallationer inom båt, marinor och bryggor i skärgården. Vi har tillgång till egen båt.

Elinstallation båt

Vi kartlägger och ritar upp kretsscheman över båtens elsystem för att skapa dokumentation. Kabel ska bestå av förtent koppar då ren koppar lätt börjar oxidera. Kablage märks upp i vardera kabelände med ett unikt kabelnummer. För att få bra förbindningar och dragavlastning används ringkabelskor i. För att få en snygg och robust kabel installation förläggs den i flex-rör.  Konverterar till LED belysning, solcellsanläggningar m.m.

Elinstallationer bryggor/marinor

Kommunicerad system med webbtjänst. LED-belysning. Följer Elsäkerhetsverkets krav. Projektering m.m.

NEABGRUPPEN
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

facebook/neabgruppen