Projektering för att lyckas operativt

Det här med projektering är en viktig del i vårt helhetstänk. Det är nu vi gör utrednings- och förberedelsearbetet inför det operativa genomförandet. Det är nu vi upprättar beskrivningar och ritningar för elinstallationer i byggprocessens olika skeden. Det är nu vi lyssnar noga till kundens önskemål om såväl lösningar, genomförande och kostnader. Allt för att göra det bästa av uppdraget. 

En uppskattad tjänst bland våra byggherrar är också att vi tar fram förfrågningsunderlag till entreprenörer som vill vara med och räkna på jobbet.   

Neab har lång erfarenhet av projektering inom områdena starkström, belysning, KNX och svagström. Vi utför detaljerade utredningar och kostnadsbedömningar för att säkerställa en låg totalkostnad för alla parter. Vi jobbar med ISO 9001 och 14001. Vi har också Bas-p och Bas-u.

Så här går det till 

Steg 1

Vi går igenom med dig som kund vilka förutsättningar och önskemål som finns. Här lägger vi också grunden för en fortsatt bra kommunikation mellan de olika intressenterna i projektet.

Steg 2

Här gör vi en detaljerad utredning och kostnadsberäkning. Vi tar också fram riktlinjer för den kommande valideringsprocessen.

Steg 3

I det sista steget inleds detaljprojektering. Vi ser till att alla funktioner finns med och att en detaljerad plan tas fram med en fungerande projektorganisation för att arbetet med dess kvalitetssäkring och mål nås.

NEABGRUPPEN
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

facebook/neabgruppen