Kvalitet & miljö 

För oss är det viktigt att arbeta ur både ett kvalitets-och miljösynpunkt.

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet
 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov·               
 • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen
 • Vi följer de krav som Elsäkerhetsverket samt Eio ställer på oss
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv

Miljöpolicy

Vi följer aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer. Vi förebygger och minskar miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. Vi vill uppfattas som aktiva och trovärdiga i vårt miljöarbete både internt och externt.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete
 • ·Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande·         
 • Vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn
 •  Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontorsutrustning·               
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper och kartong, batterier, el skrot, engångsglas etcPersonuppgiftspolicy

 
Integritet är viktigt för oss på Neabgruppen och vi ansvarar för den personliga information som enskilda personer, anställda och våra kunder förser oss med.
Vår personuppgiftspolicy beskriver hur vi på Neabgruppen behandlar, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Neabgruppen AB, org.nr: 556869-7014
Norrköpings Elektriska East AB, org.nr: 556356-6487
​​​​​​​Norrköpings Elektriska i Linköping AB, org.nr: 559121-0975
Norrköpings Elektriska i Nyköping AB, org.nr: 559122-2236
Norrköpings Elektriska i Skåne AB, org.nr: 559189-9686
T.G:s el i Finspång AB, org.nr: 556222-6083​​​​​​​


Alla våra bolag ansvarar för hur uppgifter som lämnas i kontakt med oss via telefon, e-post, brev eller personligt hanteras

Tillämpningsområden som gäller för personuppgiftspolicyn
Policyn gäller för Neabgruppens anställda och för kunder som har ingått avtal med Neabgruppen
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig som en fysisk levande person. T.ex. namn, telefonnummer, e-post

Hur data som Neabgruppen samlar in används
Syftet är främst för att behandla personuppgifter för att kunna fullfölja åtaganden mot dig som anställd/kund. Vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte finns specifikt ändamål eller rättslig förpliktelse för att hantera dessa.
Vi behandlar bara personuppgifter som erhållits av kunden. Enligt regelverket ingår också lagring i begreppet behandling och den grundläggande principen enligt GDPR är att personuppgifter ska raderas eller återlämnas efter slutfört arbete.
Personuppgifter som givits till Neabgruppen a kunders räkning raderas så snart överenskommet arbete är utfört.
Neabgruppen rapporterar till datainspektionen om känsliga personuppgifter befarar kommit i orätta händer inom 72 timmar.
Neabgruppen hanterar, behandlar och lagrar dokument i Entré affärssystem

Våra installationsarbeten är kvalitetsäkrade enligt:
EIO-Q & EIO Q-miljö