Tjänster

Det är skillnad på elektriker och elektriker. Våra elektriker kan entreprenadjobb. De har varit ute på skolor, lager, sjukhus, flerbostadshus och byggentreprenader inom industrin. 

Projektledarna vet hur man får ett projekt att löpa smidigt. Följa tidplaner, hålla avtal. Se till att projekten genomförs som planerat

Vi har dessutom folk inhouse som gör alla våra ritningar, vilket innebär att vi snabbt och enkelt kan göra ändringar, lägga till och dra ifrån. Alltså inga onödiga ledtider. Inga onödiga kostnader.
Med vår kompletta styravdelning tar vi ansvar för hela processen och du som byggare slipper komma i kläm. 

Vi har även en entreprenadinriktad serviceavdelning. Med fullt utrustade servicebilar och kunniga serviceelektriker är vi snabbt på plats för att ta hand om alla småjobb inom entreprenaden, för att sköta besiktningar och servicebesök när jobben är klara. Självklart har vi kompetens för att möta kraven från större byggföretag. 
Stora ramavtal och ROT-jobb är alltså nemas problemas.

Med Neabgruppen kan du helt enkelt vara säker på att du redan från början får ett så komplett anbud som möjliigt! 


​​​​​​​

Vi är KNX Partner​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​Med KNX kan du få intelligenta lösningar som gör det möjligt att styra och övervaka alla funktioner i en fastighet integrerat i ett enda system. Vi är KNX-certifierade inom planering, driftsättning och diagnostisering.